Braaksma & Roos Architectenbureau


Braaksma & Roos Architectenbureau heeft vanuit haar eigen geschiedenis al veel expertise en ervaring met restauratie, het op inspirerende wijze omgaan met het historisch vaak bijzonder waardevolle materiaal. Het is vanuit deze achtergrond dat het bureau zich steeds meer bekwaamt in de veel bredere transformatie-opgave. Transformatie is de uitdaging vanuit een steeds relevanter wordende maatschappelijke opgave. Was bij restauratie het zoeken naar de balans tussen de waarden van verleden en toekomst de drijfveer, bij herbestemming van bestaande objecten en nieuwe ontwikkelingen binnen een historische context kent het zoeken naar de balans een steviger complexiteit. Gevoed vanuit een breed georiënteerd contextueel bewustzijn en de steeds weer wisselende en individuele bouwopgave wordt passende nieuwbouw ontwikkeld.

 

De organisatie van het bureau is compact, krachtig en initiatiefrijk toegerust op een heldere communicatie en procesgang. Braaksma & Roos Architectenbureau is in 1981 opgericht door ir. Yske Braaksma en ir. Job Roos. Het architectenbureau telt naast de oprichters twee directieleden en een team met een brede samenstelling van academisch opgeleide en gespecialiseerde architecten, projectleiders en technisch ontwerpers.

 

Restauratie Herbestemming Nieuwbouw