AZC, Gilze RijenEen maatschappelijke en monumentale opgave


Deze zomer werd Braaksma & Roos Architectenbureau door het COA geselecteerd voor de grondige renovatie van asielzoekerscentrum Gilze Rijen. Op het terrein van dit voormalige legerkamp uit de Tweede Wereldoorlog staan zestig rijksmonumentale gebouwen die al ruim twintig jaar opvang bieden aan asielzoekers. Ons team werkt nu aan de restauratie, modernisering en capaciteitsverhoging van de gebouwen. Een bijzondere, tweeledige opgave: enerzijds is het uitgangspunt om het karakter van de traditionele Duitse bouwstijl en het groene landschap te koesteren, anderzijds willen wij een veilige, prettige leef- en werkomgeving creëren voor zowel de bewoners als de medewerkers van het COA , de verschillende ketenpartners en de omgeving. Aangezien de samenstelling van groepen en de vormen van benodigde opvang sterk wisselen is een van de belangrijkste doelen om een zeer flexibele inrichting te maken zodat het AZC aangepast is aan de doelgroep maar tevens ook gemakkelijk aanpasbaar is voor verschillende functies.


Het thema: tussenruimte


Voor de benadrukking van de helderheid, leefbaarheid en veiligheid van het complex en de functie van het AZC – namelijk de tijdelijke opvang en begeleiding van zowel mensen in het proces van asielaanvraag als uitgeprocedeerden – is het thema van onze visie tussenruimte: men bevindt zich hier tussen thuis en ontheemd, tussen eigen en vreemde culturen, tussen gemeenschap en isolatie, tussen verleden en toekomst. Dit thema vormt het uitgangspunt voor de indeling en clustering van het terrein, de nieuwe inrichting en indeling van de verblijfsgebouwen en de overgang van buiten naar binnen, van algemene ruimten naar privé.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact met ons op!