Bezuidenhoutseweg 30, Den HaagVan statig ministerie naar denktank van de overheid 


Afgelopen woensdag 19 april werd het oude Ministerie van Economische Zaken in Den Haag heropend als denktank van de overheid. Binnen het PPS-project met DBFMO-contract, dat door het Rijksvastgoedbedrijf is gegund aan Facilicom, was Kaan Architecten in samenwerking met Braaksma & Roos Architectenbureau verantwoordelijk voor het ontwerp van de herontwikkeling. Van een statig ministerie is het rijksmonument getransformeerd tot een lichte en transparante werkomgeving van verschillende overheidsorganen waarin oud en nieuw naadloos op elkaar aansluiten.


Forse ingrepen in de monumentale structuur


Binnen het ontwerpteam was Braaksma & Roos Architectenbureau verantwoordelijk voor het ontwerp van respectvolle ingrepen in het rijksmonument ten behoeve van een duurzame, prettige en representatieve werkomgeving. Het team heeft de intrinsieke kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp van rijksbouwmeester Daniël Knuttel uit 1911 aan het licht gebracht zodat er een krachtige interventie kon plaatsvinden. Met het opstellen van een inspirerend transformatiekader heeft Braaksma & Roos Architectenbureau alle stakeholders overtuigd van het belang van het verwijderen van een in de jaren '80 door architect Ruijsenaars toegevoegde laag. Zo is ruimte gevonden voor het concept van Kaan: het transformeren van een hybride gebouw tot een nieuwe eenheid tussen alle gebouwdelen. Met de transformatie versmelten oud en nieuw op een evenwichtige wijze, leidend tot herstel van de robuustheid van het monument.


Veiligheid: zichtbaar waar nodig, onzichtbaar waar mogelijk


Voor de verschillende overheidsorganen die in het gebouw worden gehuisvest is een hoge mate van veiligheid noodzakelijk. Er zijn dan ook vergaande beveiligingsmaatregelen genomen in het gebouw waarmee zes verschillende niveaus van elkaar gescheiden worden. De maatregelen zijn zorgvuldig in de structuur van het monument ingepast. De door ons gestelde spelregel: zichtbaar waar nodig, onzichtbaar waar mogelijk. Zo corresponderen de meeste maatregelen met bestaande bouwkundige scheidingen. Om de veiligheid op termijn te kunnen blijven garanderen zal periodiek overleg blijven plaatsvinden. Het proces ten aanzien van de veiligheid is dan ook even belangrijk als de bouwkundige voorzieningen.

 

Duurzaamheid tot in het kleinste detail


Het DBFMO-traject draait tot in de puntjes om een integrale benadering – in alle fasen van het project ligt de focus op het creëren van een gebouw met een duurzame exploitatieperiode van 30 jaar. Op deze manier wordt bespaard op bouwkosten, verbruik en exploitatie. Er zijn verschillende verduurzamings-maatregelingen genomen, waarmee het monument voldoet aan de standaard van BREEAM Very Good. Op het oog lijken de monumentale interieurs van de voormalige directiekamers op de verdiepingen onaangetast, maar achter de wanden, plafonds en lambriseringen zijn vergaande ingrepen gedaan ten behoeve van een gezond klimaat in het gebouw. Het gebouw is voorzien van warmte-koude-opslag, slimme installaties en isolerend glas.
Fotografie: Arjen Veldt