Ruïne Nijenbeek, VoorstDe mooiste ruïne van Nederland


Echte, ‘ongeschonden’ ruïnes zijn zeldzaam in Nederland. De ruïne Nijenbeek, gelegen op landgoed De Poll in Voorst, is een prachtig voorbeeld. De oorspronkelijke 13-eeuwse verdedigingsburcht werd grotendeels verwoest door de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Na een jarenlange voorbereiding is de restauratie van de ruïne in oktober 2015 afgerond. Braaksma & Roos Architectenbureau heeft in samenwerking met restauratie advies en begeleidingsbureau –r|a|b- de visie op de restauratie ontwikkeld.

 

Consolideren en ongestoord laten


Het advies om de ruïne ongestoord te laten heeft steun gekregen van de betrokken organisaties zoals het Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De rust, de dieren en de natuur die er momenteel heersen zullen het karakter van de ruïne in de toekomst nog meer versterken, zonder interventie van publiek. Het landschap, dat een belangrijke ecologische hoofdstructuur is, vormt samen met de ruïne een geheel dat goed beschermd moet blijven. Om dit te verwezenlijken waren echter wel technische ingrepen nodig. Om de staat van de ruïne te behouden was consolidatie van het bouwwerk noodzakelijk. De ingrepen en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd in lijn met de ruïne en de omgeving; terughoudend en in rust. Een belangrijke maatregel om te voorkomen dat de ruïne verder vervallen zou raken was het plaatsen van een dakconstructie op een betonnen balk. De balk is bovenop het metselwerk geplaatst en oefent de benodigde druk uit op de muren voor behoud van stabiliteit. Daarnaast fungeert de balk als goot. De lichte, schijnbaar zwevende houten dakconstructie - die vanuit de omgeving niet zichtbaar is - voorkomt inregenen in het gebouw. Op verschillende plaatsen is het metselwerk op bijna onwaarneembare wijze hersteld of, waar absoluut nodig, vervangen.

Meer weten over dit bijzondere project? Bezoek de website van Ruïne Nijenbeek.