Publicatie over strategie voor stedelijk erfgoed Zuid-Afrika wint architectuur-award

Tshwane, hoofdstad van de Republiek Zuid Afrika, is een relatief jonge stad met een kleurrijk maar roerig verleden. De stad ondergaat momenteel een weloverwogen transformatie, in navolging van de Tshwane Vision 2055 – Remaking of the Capital City. In het onderzoekslab Re-Centring Tshwane onderzochten studenten van de Universiteit van Pretoria drie belangrijke erfgoedlocaties in de stad en hoe deze kunnen worden herontwikkeld in dienst van een leefbare, veerkrachtige en betrokken stad. Als hoofddocent Architecture & Heritage van de TU Delft was Job Roos een van de betrokken experts op het gebied van transformatie, naast Nicholas Clarke en prof. Marieke Kuipers. De uit het onderzoek voortgekomen publicatie won deze week een Commodation for Architecture – uitgereikt door The Pretoria Institute for Architecture. 

 

Architect Job Roos werkte mee aan de publicatie over herontwikkeling en transformatie van erfgoed in de Afrikaanse stad Tshwane- Re-Centring Tshwane - Urban heritage strategies for a resilient capital

De veerkrachtige stad

In de bijdrage Towards a resilient capital introduceren Job Roos en Edna Peres het dilemma van erfgoed in Tshwane: hoe om te gaan met historisch waardevolle gebouwen die herinneren aan ideologieën die worden afgewezen in de hedendaagse maatschappij? Het “museumficeren” of fixeren van gebouwen zou geen recht doen aan de wensen, ambitie, normen en waarden van deze tijd. De waarde van het erfgoed schuilt juist in de veerkracht die de gebouwen reeds hebben getoond – hoe zij de onrusten hebben doorstaan en zich steeds opnieuw hebben aangepast aan veranderende idealen. Roos en Peres stellen dan ook dat erfgoed moet worden behandeld als  hoeksteen voor de (her)ontwikkeling van veerkrachtige steden – zij bieden ons een aantal belangrijke aanknopingspunten. Aan de hand van drie case-studies worden deze aanknopingspunten in beeld gebracht: Church Square, de oude synagoge en de voormalige Government Printing Works.