wij maken de monumenten van de toekomst

Elk gebouw heeft een verhaal

In een wereld die continu in transitie is, zijn gebouwen meer dan alleen gebruiksobjecten. Ze verbeelden onze manier van leven, ons idee van schoonheid, een onuitputtelijk streven naar vernieuwing. Ze veranderen mee met onze ontwikkelingen en onze ambities voor de toekomst. Elk gebouw heeft een verhaal.

Wij maken bestaande gebouwen gereed voor de toekomst

Wij geloven dat een duurzame en inspirerende leefomgeving ontstaat op het raakvlak van oud en nieuw, waar verhalen worden doorverteld en waar nieuwe hoofdstukken worden geschreven. Dit is wat Braaksma & Roos Architectenbureau doet. Wij maken bestaande gebouwen gereed voor de toekomst.

Perfect fit

Wij beginnen nooit met een schone lei. Onze uitdaging ligt in het vinden van een perfect fit waarbij het nieuwe programma en de bijzondere kwaliteiten van een gebouw in optimale balans zijn. In het ontwerpproces gaan wij op zoek naar heldere vormgeving en ambachtelijke materialen die de kracht van het bestaande gebouw versterken maar die ook een duidelijke eigen identiteit hebben, passend bij het nieuwe gebruik.

Onze werkwijze

Stap 1

Met een open vizier

Iedere opgave benaderen wij met een open vizier, gedreven door nieuwsgierigheid en met gevoel voor de context. Een sterke onderbouwde visie op de opgave is voor ons altijd de basis voor een geslaagd proces.

Stap 2

Co-creatie

Ieder ontwerp begint met het begrijpen van de vraag achter de vraag. In dialoog achterhalen wij de ambitie en de werkelijke wensen van de opdrachtgever en geven wij de opgave vorm. Gedurende het hele ontwerpproces houden wij samen de doelen scherp en kunnen die, waar nodig, bijsturen. Co-creatie is voor ons een belangrijke pijler om tot een inspirerende oplossing te komen.

Stap 3

Het DNA-onderzoek

Vanuit de opgave ontrafelen wij het verhaal achter een gebouw. Zo ontdekken wij de bijzondere kwaliteiten, de economische kansen en technische (on)mogelijkheden van een plek. Dit is voor ons de basis van creatieve en toekomstbestendige oplossingen waarin we gewenst gebruik combineren met architectonische helderheid.

Stap 4

Toekomstbestendig ontwerpen

Wij zien duurzaamheid als een breed overkoepelend begrip dat een integrale benadering vereist. Door de potenties van een gebouw in kaart te brengen komen wij tot een scenario waarbij alle aspecten – programma, techniek en cultuurhistorie – integraal deel uitmaken van een toekomstbestendig ontwerp. Dit leidt tot een belangrijke meerwaarde voor de eigenaar en gebruiker van het gebouw.

Stap 5

Stap voor stap naar een optimaal eindresultaat

Als architect ben je de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever van a tot z. Door onze ervaring overzien wij het volledige krachtenveld van een project. We zien de kansen, maar ook de valkuilen. We brengen de complexiteit van een opgave terug tot de essentie en maken het bouwproces zo inzichtelijk en bestuurbaar. Stap voor stap, transparant en met de nodige dosis realisme werken wij toe naar een optimaal eindresultaat.

Stap 6

Tot oplevering en daarna

Wij geloven in directe communicatie en continue terugkoppeling. Ook na oplevering
houden wij contact met onze opdrachtgevers omdat wij veel belang hechten aan het verbeteren van processen en samenwerkingen. Maar belangrijker nog vinden wij om te weten hoe gebruikers een gebouw ervaren. Evaluatie is bij ons daarom dan ook een belangrijk onderdeel van een project.

ONS TEAM

Het veelzijdige team van Braaksma & Roos bestaat uit verschillende professionals. Enerzijds beschikken we over grondige technisch-ambachtelijke kennis en ervaring (de makers en de doeners) en anderzijds over analytische kwaliteiten  om overkoepelende visies te vormen (de denkers en verbinders). Hierdoor kunnen wij het gehele bouwproces coördineren – van haalbaarheidsonderzoek tot oplevering. Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan de monumenten van de toekomst.

Job Roos

Architect | oprichter

Marianne vd Sanden

Partner

Christina Kaiser

Partner | Architect

Kristof Houben

Partner | Architect

Matthijs van der Lugt

Partner | Proces & Techniek

Audrey Loef

Ontwerper

Martijn van der Steen

Projectleider | restauratietechniek

Aron Jansen

Ontwerper

Leyla Kaya

Financiële administratie

Amanda Rooseboom

Cultuurhistorie, PR & BD

Allard de Goeij

Architect engineer

Danielle Mans

Technisch ontwerper

Noralie Kortbeek

Architect

Bas van der Laan

Architect

Nele friedrich

Stagiair

Marleen Dekker

PR en vormgeving

Emiel van Boxtel

Projectleider

Gerard Vreugdenhil

Restauratiedeskundige

Femke Groot

Ontwerper

Sjoerd Marijnissen

Architect

klaas sluijs

Technisch ontwerper

Martijn Baelemans

Ontwerper

Ester van Oyen

Technisch Ontwerper

Zjoske Stibbe

Technisch ontwerper

Martijn van den Hoek

Technisch Ontwerper

Simon Streit

Architect

Arie Vreugdenhil

Technisch Ontwerper | Restauratiedeskundige