Catharina – een reus in de steigers

Een klus met uitzicht! Afgelopen week werkte Gerard Vreugdenhil op grote hoogte om de Catharina kerk in Eindhoven grondig te inspecteren. De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en ook de vieringtoren staat hierbij op het programma. Het bijna 3 meter hoge kruis zal voorzichtig worden ontkoppeld van de toren om te restaureren en opnieuw te voorzien van bladgoud. Geen gemakkelijke opgave, want hiervoor zal een steiger bovenop het middenschip van de kerk geplaatst moeten worden; op zo’n 32 meter hoogte!

De constructie van de steiger mag niet op de gewelven staan, maar moet op de sterke houten spanten van de kerk rusten. Dat was een flink ingewikkelde berekening om te maken.
Gerard Vreugdenhil, restauratiedeskundige B&R

Onderhoudsarme vieringtoren

Naast de restauratie van het gouden kruis wordt de vieringtoren nu ook met lood bekleed. In voorgaande jaren moest de toren regelmatig onderhouden en geschilderd worden, maar deze spits is een lastige en kostbare plek om onderhoud veilig te laten uitvoeren. Met de loden bekleding en de overige restauraties kan de toren er weer een paar decennia tegen aan.

Restauratie met precisie

De Cuyperskerk wordt op diverse plekken gerestaureerd aan het natuursteen, het metselwerk en de voegen. “Nu zie je allerlei groene plantjes uit de gevel groeien. Dat betekent dat de voeg vocht vasthoudt en dat is niet goed voor het gebouw. Deze gaan we vervangen door de juiste voegmortel op kalkbasis”, aldus Gerard. Ook de leien daken worden opnieuw gelegd. Op de flauw schuine daken worden rechthoekige leien geplaatst met een grotere overlap. Hierdoor wordt het dak beter bestand tegen water. Op het dak van een van de zij-ingangen worden zogenoemde lamsoren gelegd: afgeschuinde leien die de diagonale lijnen benadrukken.