circulaire sloop bij de veegpost

De historische veegpost wordt gerenoveerd, vernieuwd en vergroend, en de uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het complex bestaat uit een historisch bouwdeel en later gebouwde delen rond een afgesloten binnenplaats. De bestaande opzet wordt behouden en geoptimaliseerd, en de niet meer te restaureren delen worden vervangen door duurzame nieuwe elementen. Zo maakt de stalen constructie van de later gebouwde stallingen plaats voor een CLT houten variant.

Circulaire sloop

Het ontwerp voor de renovatie gaat uit van zo veel mogelijk hergebruik, dat betekent dus ook dat er zo vele mogelijk circulair gesloopt wordt. Onder andere de scoria bricks uit het terrein, de dakpannen en de bakstenen muren van de stallingen worden geoogst ten behoeve van hergebruik. De blinde gevel aan de straatkant van de stallingen wordt ingrijpend aangepast en vooral: vergroend. Hiervoor worden grote delen metselwerk uitgezaagd die later hergebruikt worden voor de aanleg van taludranden op het binnenplein. De nieuwe gevel bestaat straks uit verticale schanskorven met daartussen een groen begroeide wand en plek om te zitten. “Deze circulaire sloop vraagt om een goede voorbereiding. Samen met de aannemer hebben we een zaagplan gemaakt van de gevel. Niet al het metselwerk is van even goede kwaliteit om her te gebruiken. Uiteindelijk hebben we de elementen voor hergebruik als een soort grote legoblokken op de tekening aangemerkt en individuele codes gegeven. Straks plaatsen we ze als taludrand tussen de plantenbakken langs de looppaden weer terug” zegt Danielle, projectleider.

De stenen sloopmaterialen die vrijkomen bij het afbreken van het kantoor worden volgens recept fijngemaakt om her te gebruiken in de schanskorven. “We hebben een mengsel van dakpannen en bakstenen omschreven zodat de aannemer bij de sloop gelijk de sloopmaterialen voor de volgende bestemming kon voorbereiden. De schanskorven komen ook bij de groene achtergevel van de stalling en zijn straks een fijne plek voor vogels en insecten”. De oude toegangspoort wordt vervangen voor een nieuwe cortenstalen variant – passend bij het nieuwe ontwerp voor de kantoren. Deze wordt
voorzien van een print door middel van een perforatie. Kunstenares Evelyn Jansen maakt daarvoor een afbeelding geïnspireerd op de werkers van de veegpost.

“De veegpost blijft tijdens de renovatie in bedrijf, dat maakt de opgave wel iets uitdagender.”
Danielle, projectleider

Renovatie van historie

Vanuit de veegpost aan de Vissershavenstraat houdt het Haags Veegbedrijf (HVB) de straten van Scheveningen schoon. De locatie is al vanaf 1924 in gebruik als afdelingsdepot van de gemeente Den Haag. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het complex gesloopt en vervangen zou worden, maar het deel met de rode dakpannen wilden wij vanwege de grote cultuurhistorische waarde graag behouden.

De veegpost is als één van de eerste bouwblokken gerealiseerd in het ‘tussen’, het stuk land dat 100 jaar geleden nog een onbebouwde scheiding tussen Scheveningen dorp en Scheveningen haven vormde. In het historische bouwdeel met de kenmerkende rode dakpannen werden vroeger de paarden van de veegwagens gestald en het hooi onder de houten kappen opgeslagen. “De gevel is eigenlijk een lange blinde gevel, maar werd nog altijd geliefd door de buurtbewoners die het gebouw versieren met tegeltjes en groen. Straks wordt het een stuk transparanter, groener en kun je
weer een beetje zien wat er achter die muren gebeurt. De connectie wordt hersteld”, aldus Danielle.

Braaksma & Roos Architectenbureau werkt in opdracht van de gemeente Den Haag in Integraal ontwerpteam met Bremen Bouwadvies en Pieters Bouwtechniek aan deze opgave. De Veegpost zal naar verwachting eind 2025 gerealiseerd zijn.