de circulaire veegpost

 

Braaksma & Roos renoveert de bijna 100 jaar oude veegpost van de gemeentelijke reinigingsdiensten in Scheveningen. Deze opdracht is bijzonder vanwege het historische karakter van de locatie, maar nog meer vanwege de ambitie van de gemeente om het complex zo circulair mogelijk te verbouwen tot een groene en energie-neutrale werkplaats – de veegpost 2.0. Het ontwerp is inmiddels voltooid en de aanbesteding is in volle gang. Met behoud van de bestaande structuur wordt een slimme indeling en materiaalgebruik toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van zowel medewerkers als buurtbewoners; mens en dier. De verouderde veegpost wordt getransformeerd in een duurzame groene werkplaats die perfect past in de rauwe havencontext van Scheveningen.

lees hier het volledige persbericht

Duurzame vernieuwing van de historische veegpost in Scheveningen

Het complex, met zijn kenmerkende rode dakpannen, heeft een rijke geschiedenis en is een karakteristiek onderdeel van dit deel van Scheveningen. Honderd jaar geleden werd de veegpost aan de Vissershavenstraat gebouwd als een van de eerste bouwblokken in het ‘tussen gebied’, dat destijds diende als een onbebouwde scheiding tussen het dorp Scheveningen en de haven. Dit gebied kent een unieke mix van verschillende bouwstijlen, variërend van industrieel tot wonen en strand.

Groene uitstraling

Bij het ontwerpen van de renovatie lag de focus op het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaande elementen, met name het behoud van het kenmerkende havenkarakter van het historische bouwdeel met de rode pannen. Aanvankelijk werd gedacht aan volledige sloop en nieuwbouw, maar uit een snelle studie bleek dat het rode-pannen-gedeelte een bijzondere cultuurhistorische waarde had. Hoewel de voormalige stallen een gesloten uitstraling hebben, zal deze geslotenheid veranderen. De dichtgemetselde gevels worden geopend en ramen worden teruggeplaatst, waardoor het gebouw transparanter en vriendelijker wordt. De geveltuintjes die door omwonenden zijn aangelegd, worden gekoesterd. Het groene karakter wordt versterkt door de aanplant van bomen, struiken en klimplanten. Bovendien worden regenwateropvangsystemen geïnstalleerd om het opgevangen water beschikbaar te stellen aan de buurt voor het besproeien van de tuinen.

Duurzame en circulaire werkplek

Naast het historische bouwdeel bestaat de veegpost uit stallen voor veegvoertuigen, opslagruimtes voor gereedschap en materialen, kantoren en een sociale ruimte voor het personeel. Het ontwerp van de vernieuwde veegpost is gericht op het creëren van een functionele en aangename werkomgeving, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Het gebouw wordt voorzien van energiebesparende maatregelen, zoals goede isolatie, zonnepanelen op het dak en LED-verlichting. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van duurzame materialen, zoals gerecyclede bouwmaterialen en hout uit duurzaam beheerde bossen. Het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en het besproeien van de tuinen. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden voor het hergebruik van grijs water, bijvoorbeeld voor het reinigen van de veegvoertuigen.

Flexibele indeling

De indeling van het gebouw wordt zo ontworpen dat het efficiënt en flexibel kan worden gebruikt. Er komt een centrale werkplaats voor het onderhoud van de veegvoertuigen, met voldoende ruimte voor het opslaan van gereedschappen en materialen. De kantoren worden zo ingericht dat er een goede samenwerking en communicatie mogelijk is tussen de medewerkers. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociale ruimte, waar het personeel terecht kan voor ontspanning en sociale interactie.

Naast de functionele aspecten wordt er ook aandacht besteed aan de esthetiek van het gebouw. Het ontwerp sluit aan bij de industriële uitstraling van de omgeving, maar voegt ook een eigentijdse en groene uitstraling toe. Door gebruik te maken van groene gevels, beplanting en het creëren van groene binnenruimtes wordt er een prettige werkomgeving gecreëerd die bijdraagt aan het welzijn van het personeel.

Al met al heeft de renovatie van de veegpost tot doel om een duurzame en circulaire werkplaats te creëren die niet alleen functioneel is, maar ook past bij de historische en industriële context van Scheveningen. Het ontwerp en de uitvoering van de renovatie zullen bijdragen aan een betere leefomgeving voor zowel de medewerkers als de buurtbewoners, waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en milieu.