de nieuwe koningsdriehoek in den helder

Het vernieuwde Koningsplein

In opdracht van Helder Vastgoed is Braaksma & Roos Architectenbureau gevraagd om de Helderse Koningsdriehoek nieuw leven in te blazen. In het kader van een grootschalige revitalisering van de stad aan zee wordt ook het knooppunt van de Koningstraat, de Oostslootstraat en de Prins Hendriklaan opnieuw bekleed met historiserende nieuwbouw, met een knipoog naar de oude stad.

De grandeur van Den Helder

De stad is van oudsher nauw verbonden met het water. Met een grote marine basis op het noordelijke punt en meerdere druk bezochte grachten langs de flanken van de stad. De oude koningsstraat lag dicht bij deze levendige gracht, en ontwikkelde zich in de eerste helft van de 20e eeuw van woonstraat tot bedrijvige winkelstraat. Het koningsplein was het middelpunt en de spelverdeler van al deze bedrijvigheid met z’n directe aansluiting op de Koningsstraat, de statige Prins Hendriklaan en de nabij gelegen gracht en treinstation. Het straatbeeld werd ingevuld door individuele pandjes met elk een eigen karakter.  In de Koningstraat werden veel woonhuisjes verhoogd en uitgebouwd met erkers om ook als winkel goed te kunnen functioneren.

In de loop van de tweede helft van de 20e eeuw en met de verplaatsing van het station naar het zuiden van de stad raakte het winkelgebied versplinterd door de stad. De Koningstraat leek langzaam weer terug te transformeren van winkelstraat naar woonstraat. Intussen was de aanlanding van de Koningsstraat op het Koningsplein onderbroken door de Oostslootstraat, waarmee de doorgang van verkeer makkelijker werd gemaakt. De oude panden van de Koningsstraat hebben met deze nieuwe verbinding plaats gemaakt voor kale grond, welke Braaksma & Roos opnieuw invulling mag gaan geven.

Hernieuwde verbinding

Volgens onze visie mag de onderbroken Koningsstraat weer de verbinding met zichzelf, de Oostslootstraat en het Koningsplein aan gaan, als één gebaar. In totaal zullen er 8 nieuwbouw woningen aan deze straat worden gerealiseerd. Het koningsplein wordt getransformeerd tot nieuw plantsoen en is daarmee een prachtige groene voorgrond voor deze woningen. Dat de inspiratie afgeleid is uit de oude Koningstraat is duidelijk terug te vinden in de nieuwe woningen, waarbij individualiteit de belangrijkste kernwaarde is. Details zoals verdiepte entree-nissen, opengewerkte daklijsten, erkers en segmentbogen maken een onmiskenbare referentie naar het verleden, maar met een eigentijdse invulling. Iedere woning heeft duidelijk zijn eigen karakter in de straat, maar om de rust te bewaren zijn een aantal optische lijnen doorgetrokken. De natuurstenen plint en het warme ton-sur-ton kleurenpalet zorgen voor harmonie in het geheel.

Ook de Oostslootstraat krijgt een nieuwe invulling; van doorsteek-straat voor grote voertuigen tot kleinschalige woonstraat waar aan twee nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Hiermee sluit het beter aan op de naastgelegen wijken en zullen de bewoner van de Oostslootstraat meer kwaliteit van hun woonplek ervaren. De hoge hoekwoningen van de Koningstraat en de Oostslootstraat markeren de overgang van de prominente Koningstraat naar de meer besloten woonwijk. Begin deze maand zijn de plannen voor de (volledig gasloze) nieuwbouw aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gepresenteerd en zeer goed ontvangen. Op dit moment loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning en wordt er hard gewerkt aan de realisatie van het Technisch Ontwerp.