Een winnend ontwerp voor CSG Reggesteyn!

In samenwerking met NOAHH Architecten is Braaksma & Roos Architectenbureau geselecteerd voor het ontwerp van de natuurinclusieve campus van het CSG Reggesteyn te Nijverdal. De beide vestigingen van CSG Reggesteyn zullen samengaan in een uitnodigende, natuurinclusieve en duurzame schoolcampus aan de Noetselerbergweg. De oplevering van de campus staat gepland voor eind 2023.

De Natuurinclusieve campus

Onze ambitie voor CSG Reggesteyn is om een toekomstgerichte schoolcampus te ontwerpen vanuit het oogpunt van de natuurrijke omgeving. Een inspirerende school met veel praktijklokalen, een belangrijke rol voor natuur en buitensport, waar je samen met de buurt de collectieve moestuin verzorgt, en waar het onderwijs integraal verbonden is met het landschap.

CSG Reggesteyn is een maatschappelijk betrokken school waar het motief van Twentse ‘noaberschap’ – nabuurschap – een belangrijke rol speelt: leerlingen, docenten en buurtbewoners zijn er voor elkaar als het nodig is. Daarom hebben wij gekozen om een leerlandschap te ontwerpen waar enerzijds een menselijke maat en een geborgen, veilige sfeer heerst, en anderzijds een open – voor de buurt toegankelijke – ruimtelijke architectuur. Door middel van multifunctionele paviljoenen die ingezet kunnen worden voor naschoolse (buurt)activiteiten, zoals bijvoorbeeld een vlooienmarkt of weekend workshops, én een gezamenlijke moestuin willen we leerlingen laten ontdekken welke bijdrage ze kunnen leveren aan de maatschappij en het verbeteren van de biodiversiteit in het omringende heidelandschap.

Wij hebben een bewuste keuze gemaakt voor een duurzame transformatie van de bestaande school waarin robuuste materialen worden ingepast in het casco, en waar vrijkomende materialen uit de oudbouw worden hergebruikt in een aantal nieuwe circulaire leerpaviljoens. Deze nieuwe circulaire typologie geeft de mogelijkheid om verder te bouwen aan de campus en de paviljoenen te transformeren bij veranderend gebruik in de toekomst.