Feestelijke opening De Vereeniging in Nijmegen!

Afgelopen zaterdag vond de feestelijke afsluiting van de grootschalige renovatie van De Vereeniging in Nijmegen plaats. Van een donker en ontoegankelijk gebouw transformeerden we de monumentale Vereeniging tot een transparant, licht en gastvrij concertgebouw in het culturele hart van de stad. Met een gratis programma en een presentatie van de architect (Job Roos) waren alle belangstellenden van harte uitgenodigd om de resultaten eens van dichtbij de bekijken.

 

De rijke foyers en grote zaal waren al eerder weer in hun allure hersteld, en nu heeft in deze laatste fase van de renovatie ook de achterzijde van het gebouw opnieuw vorm gekregen. De eens zo verrommelde backstage is royaal uitgebreid. De verhokking heeft plaats gemaakt voor ruimtelijke zalen en moderne artiestenruimtes.

In het nieuwe jaar zal een pers-rondleiding door het gehele monument met architect Job Roos plaatsvinden. Daar worden alle ingrepen en verbeteringen in de afgelopen nog eens tegen het licht gehouden en nader toegelicht, dus stay tuned!

Voor meer informatie over de pers-rondleiding kunt u terecht bij:
Marleen Dekker, m.dekker@braaksma-roos.nl