geselecteerd! de historische veegpost in scheveningen

Het startschot is officieel gegeven, we gaan aan de slag! Braaksma & Roos Architectenbureau slaat wederom de handen ineen met Bremen Bouwadviseurs en Pieters Bouwtechniek, als integraal team voor de herbestemming van de Veegpost aan de Vissershavenstraat in Scheveningen. Een bijzondere opgave gezien het historische karakter van de locatie, maar ook vanwege de grote ambitie van de gemeente om het complex zo veel mogelijk circulair te verbouwen tot energie neutrale werkplaats – de veegpost 2.0.

Visie op de herbestemming

De veegpost speelt een onmisbare rol in de stad, wordt gekenmerkt door een ritme van komen en gaan en is daarmee een grote logistieke machine. Met de groei van de stad groeit ook het gebruik van het complex, met een grotere industriële functie en bijbehorende logistieke bewegingen en geluidsoverlast tot gevolg. De uitvraag die volgde behelsde dan ook een duurzame en praktische invulling van de nieuwe eisen aan deze werkplaats. Vanuit de gemeente is veel waardering geuit voor ons voorstel om met behoud van de bestaande opzet een slimmere zonering te programmeren, waarbij het bouwblok écht benaderd wordt vanuit gebruik. Een veilige entree, een logische, functionele en fijne werkplek voor de medewerkers én aandacht voor de uitstraling naar de buren.

DNA van de Veegpost

De veegpost aan de Vissershavenstraat is als één van de eerste bouwblokken gerealiseerd in het ‘tussen’, het stuk land dat 100 jaar geleden nog een onbebouwde scheiding tussen Scheveningen dorp en Scheveningen haven vormde. Een bijzonder gebied waarin bebouwing met verschillende karakters zoals industrieel, wonen en strand elkaar kruisen. De veegpost is daarmee een product van het hybride DNA van deze plek. De van oudsher lange kleinschalige lintbebouwing met de karakteristieke rode pannen aan de Visserhavenstraat markeerde de overgang met de bestaande woonbuurt. Gesloten en sober vanaf de straatkant, maar met een sprekende open architectuur naar het binnenterrein gericht.

 

Ondanks het gesloten karakter van de post hechten de omwonenden duidelijk veel waarde aan het straatbeeld van de huidige Vissershavenstraat. De lange gevel wordt op verschillende manieren ‘toegeëigend’ door omwonenden door het ophangen van allerlei groen en artefacten, en het actief stem uitbrengen tégen de sloop van deze bebouwing. Deze lintbebouwing is in onze visie dan ook een belangrijke sleutel naar een samenhangende ontwerpoplossing en contextuele inpassing voor deze opgave.