we zijn van start! grootschalige renovatie van historisch Prinsenbosch

De 60 rijksmonumenten op het terrein van azc Gilze en Rijen gaan grondig op de schop! Braaksma & Roos Architectenbureau werkt in opdracht van het COA aan de renovatie, modernisering en capaciteitssverhoging van de gebouwen. Vorige week was burgemeester Alssema aanwezig voor de officiële aftrap van de ingrijpende verbouwing van het complex Prinsenbosch.

Volgens COA bestuurslid Joeri Kaptijns is het asielzoekers centrum in Gilze misschien wel de mooiste van Nederland. De bosrijke locatie Prinsenbosch, is ruim 28 hectare in omvang en huisvest 60 rijksmonumentale gebouwen. De naam dateert nog uit de tweede wereldoorlog, waarin het hele complex als kamp Prinsenbosch door de Duitsers als onderkomen voor luchtvaartpersoneel gebrouwd werd. Wat voor vijandelijke vliegtuigen moest lijken op een lieflijk Nederlands dorpje in het groen, was feitelijk een legerbasis met massieve gebouwen die bombardementen konden doorstaan. Een voor Nederlandse begrippen uniek ensemble in Heimatschutszarchitectuur.

Sinds 1993 zit het COA er met een AZC dat onderdak biedt aan zo’n 1200 personen. Reden voor Burgemeester Alssema om deze locatie zelfs ‘het vijfde dorp’ van zijn gemeente te noemen. Met behoud van de architectonische kwaliteiten worden de voormalig kazernes omgebouwd tot groepswoningen, waarbij iedere woning ook wordt voorzien van een eigen keuken – als individuele woningen in een collectief gebouw.

“In het verleden zijn de monumenten al veelvuldig aangepast, dus met respect voor de gebouwen zijn de ingrepen sober en doelmatig. Het karakter van de traditionele Duitse Heimatschutzarchitectuur en het boslandschap worden gekoesterd. Tegelijkertijd wordt er wederom naar onderlinge samenhang op de locatie gezocht, en wordt er een veilige, prettige leef- en werkomgeving gecreëerd voor zowel de bewoners als de medewerkers van het COA”, aldus projectarchitect Simon Streit.