Herbestemming faculteit voor Mijnbouw, TU Delft

Grote plannen voor de oude faculteit voor mijnbouw van de TU Delft! Met de komst van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV mag het gebouw gereed gemaakt worden om ruim 800 medewerkers te kunnen ontvangen.

Het monumentale pand uit 1912 bevindt zich in het epicentrum van technische innovatie, aan de rand van de TU Campus in Delft. Na het vertrek van Mijnbouwkunde in 2007 werd het gebouw in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw onder de naam Science Center, inclusief het gelijknamige interactieve museum gewijd aan wetenschap. In co-productie met Royal HaskoningDHV zal Braaksma & Roos het rijksmonument moderniseren en verduurzamen zonder de monumentale karakteristieken uit het oog te verliezen.

Geïnspireerd op de bruisende campus wil Royal Haskoning het nieuwe kantoor een toegankelijke plek maken waarbij omwonenden nauw betrokken worden bij het proces; ‘Het wordt een open plek waar collega’s, klanten maar ook studenten en buurt bewoners elkaar ontmoeten’, aldus CEO Erik Oostwegel. Ook Gemeente Delft kijkt uit naar de herbestemming; ‘Met de keuze voor het karakteristieke en monumentale gebouw ‘Mijnbouw’ wordt de oude grandeur van Delft verbonden met een moderne mondiaal opererende onderneming’, vertelt burgemeester Marja van Bijsterveldt.