Het huis voor Vincent

“Als ik maar eenigszins kan, ga ik met Paschen naar Helvoirt”. Een uitspraak van inmiddels ruim 200 jaar geleden, maar een rijke boden voor een geïnspireerd herontwikkelingconcept! Samen met Kroot & Partners maakte Braaksma & Roos Architectenbureau als één van de drie uitgekozen bureaus een schetsontwerp voor de oude Dr. Landman school. Zoals grootmeester Van Gogh destijds als graag in Helvoirt kwam heeft ook ons team zich verdiept in de verhalen van de geschiedenis van het dorp, met een inclusief en sprankelend ontwerp als resultaat!

De karakteristieke Dr. Landmanschool aan de Kastanjelaan en de naastgelegen directeurswoning zijn al ruim 100 jaar beeldbepalend in Helvoirt en dragen door de geschiedenis heen op verschillende wijzen bij aan het welzijn in de gemeenschap. Met een prachtige ligging aan de wandelroute door het dorp, de Van Gogh fietsroute, Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en te midden van het Van Gogh Nationaal Park, is het gebouw een spil in het dorp en biedt het een fantastische kans voor de cultureel erfgoed-organisatie Van Gogh Helvoirt om zowel de rol van verbinder als katalysator te vervullen voor huidige én nieuwe gebruikers. Een plek voor uitwisseling van kennis, inspiratie en zorg elkaar; het Huis voor Vincent.

De monumenten laten we in ere door de structuur te herstellen, de tuinen te activeren en het gebouw te laden met een diversiteit aan nieuwe functies. De plek gaat weer stralen! Monumentale waarden worden optimaal benut en waar het kan wordt er zo veel mogelijk verduurzaamd met circulaire materialen. Straks zijn hier diverse functies te vinden, zoals een Van Gogh expositie en winkel, een educatieve keuken, een ontvangstplek en informatiepunt, woonfuncties voor begeleid wonen en artists in residence.

Met een knipoog naar het verleden wordt het gebouw door een nieuw entreegebied toegankelijker en krijgt de voortuin weer een inclusief karakter. Door slim om te gaan met de inpassing van het programma is het mogelijk om de achtertuin te voorzien van een transparante serre en een paviljoen. Het leven in het gebouw strekt zich uit tot in de gebruikstuinen. Er is onder andere ruimte voor sociale interactie en het exposeren van kunst. Aan de voorzijde groeien bloemsoorten uit de tijd van Van Gogh waarvan zelfs het pigment kan worden gebruikt om mee te schilderen!

De komende weken is er gelegenheid voor belangstellenden om reacties te geven op de ingediende ontwerpen, daarna zal de jury in beraad gaan. Bekijk de hele presentatie op de website van Architectuur Lokaal.