Het nieuwe Binck City Park

Het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst gaat de komende jaren flink op de schop met een plan voor 5000 nieuwe woningen. Met de komst van de Rotterdamse baan zal het nieuwe stukje stad direct aansluiten op een van de belangrijkste verkeersaders die de binnenstad omsluiten.

In opdracht van VORM werkt Braaksma & Roos Architectenbureau samen met OZ, VMX architecten en HFB aan het ontwerp van een omvangrijk deel van de nieuwe wijk: Binck City Park. Binnen dit project neemt ieder van de ontwerpers een eigen bouwblok voor z’n rekening. De inspiratie voor het concept wordt gevonden in de sfeer van de huidige Binckhorst; een ruwe, industriële en vooral praktische plek waar door pragmatische ingrepen bijzondere verhoudingen zijn ontstaan.“Deze buurt wordt gekenmerkt door het industriële, er is wrijving en het schuurt. Met het ontwerpen van Binck City creëren we een ongekende stedelijke dichtheid, maar behouden we deze oorspronkelijke karakteristieken van de context en zoeken we de balans tussen wrijving en ontspanning” aldus Sjoerd Marijnissen – ontwerper bij Braaksma & Roos Architectenbureau.

Aan de rand van kasteel Binckhorst

Het nieuw te realiseren stuk stad bevindt zich in een bijzondere context, pal naast het monumentale Kasteel Binckhorst. Het kasteel en de kasteeltuin waren voorheen met een oude poort afgesloten voor de rest van de stad, maar het nieuwe plan voorziet het oude kasteel een zachte landing in de nieuwe stadswijk. In het verlengde van de kasteeltuin, die zich bevindt in de groene long van Laak, wordt de vergroening uitgebreid die de verbinding zal vormgeven tussen de toekomstige Binck Avenue en de Trekvliet.

Het door Braaksma & Roos ontworpen blok grenst direct aan de grond van het kasteel. Om de overgang van het kasteel naar de hoogbouw goed te begeleiden is er een onderscheid gemaakt tussen een contextueel ondervolume en een sober bovenvolume. Het ondervolume ofwel de plint, welke ongeveer de hoogte van het kasteel markeert, geeft antwoord op de context met een afgeleide kleur van het kasteel en materialen afgestemd op de rauwe omgeving. De hoogbouw daarentegen is bescheiden en luchtig vormgegeven. “We willen graag de plint van het gebouw zo goed mogelijk openen en activeren voor de buurt. Deze plint bestaat daarom uit een private zone en een semi private zone, die beiden overvloeien in een openbare woonstraat waardoor het gevoel van sociale veiligheid in de buurt wordt versterkt”, licht projectarchitect Kristof Houben toe.

Groene verbinder

De verbinder tussen de verschillende bouwblokken is de bovengrondse parkeergarage met op het dak een sportpark. Alle gebouwen sluiten hierop aan. Daarmee functioneert het niet alleen als gemeenschappelijke openbare ruimte, maar tevens als verhoogd maaiveld. Wie immers op de aangrenzende verdieping woont kijkt niet meters naar beneden maar op een levendig groen stadspark, onderdeel van de groene zone.

© Film door HFB