Job Roos lid commissie Welstand en Monumenten Rotterdam

Vanaf 1 juli 2019 is Job Roos aangesteld als lid van de Commissie voor Welstand en Monumenten van Rotterdam. Hij wordt daarmee de opvolger van architect Joris Molenaar, die de functie de afgelopen zes jaar heeft bekleed. De focus van de functie van Job zal liggen op zijn expertise binnen het vakgebied; restauratie- en transformatiearchitectuur.

De commissie Welstand en Monumenten houdt zich bezig met inkomende aanvragen voor bouwplannen, en toetst deze aan verschillende ruimtelijke en kwaliteitseisen. Als monumentenstad neemt Rotterdam een bijzondere positie in, met relatief veel naoorlogse structuren en gebouwen. Restauratie en transformatie spelen daarin een belangrijke rol, maar de stad kent daarnaast ook een grote vernieuwingsopgave.

“Wat een plek in de commissie zo interessant maakt, is de continue dialoog tussen de ontwerpers en de commissie over een duurzame ontwikkeling van de stad,” aldus Job Roos. “Rotterdam is met zijn transformatieslag na de wederopbouw een rijke plek aan interessante ontwikkelingen. Wij dagen de ontwerpers uit om oprecht betrokken te raken en erfgoed te mobiliseren ten behoeve van nieuw gebruik.”