tour bij post rotterdam

een kijkje in de keuken

Hoe ga je op duurzame wijze om met erfgoed? En – net zo belangrijk – hoe waarborg je dat een duurzame erfgoedvisie ook stand houd tijdens de verkoop, het proces en de uitvoering? Monumenten en ander erfgoed worden steeds vaker opnieuw geactiveerd voor ander gebruik, en dat is naast een mooie ontwikkeling, ook ingewikkeld. Kennis voor een toekomstbestendige aanpak van erfgoed bevindt zich niet altijd in eigen huis.  Een kijkje bij de buren met meer ervaring is dan een uitkomst. Even geleden was het ‘team gebiedsopgaven’ van gemeente Lansingerland op bezoek bij een groot transformatie project van de buurgemeente: POST in Rotterdam. Kristof Houben en Matthijs van der Lugt (B&R) gaven samen met Michiel Endeman (Monumentenzorg, gemeente Rotterdam) een rondleiding door het monument, en vertelden over het proces en de nauwe samenwerking rondom deze grote transformatie.

De puzzel

Bij aanvang van de rondleiding zijn de werkzaamheden duidelijk zichtbaar, buiten wordt er gewerkt aan de fundering voor de nieuwe toren en binnen is de grote hal afgetimmerd. “De uitvoering is een indrukwekkend gezicht, zeker omdat ik mij al ruim 10 jaar met dit project bezig hou. Grote projecten zoals deze vragen een lange adem en zijn ingewikkeld”, aldus Matthijs. Het postkantoor is een voorbeeldproject waarbij lastige vraagstukken over de verkoop, ingrepen, en exploitatie speelden. Het vinden van een duurzame nieuwe functie voor het gebouw die óók voldoet aan de gemeentelijke ambitie kost tijd. Bij POST stond de wens; ‘een open en doorwaadbaar gebouw’ eigenlijk haaks op het besloten en monolitische karakter van het monument. “Onze rol in projecten als deze is het inzichtelijk maken van de waarde van het erfgoed, waar deze waarde concreet tot uiting komt en hoe je daar als gemeente mee om kunt gaan. Het inschakelen van een erfgoed specialist kan daarnaast helpen bij de kwaliteitsborging tijdens het proces. Wij spiegelen het ontwerp en de uitvoering steeds aan het monument, ook bij POST in de rol van erfgoed supervisor. In nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam zijn we uiteindelijk in staat geweest om deze puzzel te maken.

Op dit moment zijn de werkzaamheden in uitvoering. POST wordt getransformeerd tot een bruisend publiek gebouw met winkels, galeries en restaurants in het hart en een uniek vijfsterrenhotel op de verdiepingen. Lees hier meer over het project. Meer weten over het proces? Lees hier het interview met Matthijs.