Lochal wint herengracht industrieprijs!

Gisteravond mocht Team LocHal de gerenommeerde Herengracht Industrieprijs in ontvangst nemen. Het thema dit jaar was ‘interieur als verlengstuk van de stad’, waar maar liefst 145 inzendingen voor binnen kwamen. In een jaar vol lockdowns en isolatie was dit thema urgenter dan ooit. De focus lag op het interieur als aanjager van interactie en sociale binding. Daarbij vond de jury het belangrijk in hoeverre een interieur zich laat toe-eigenen door de gebruiker.

De winnende LocHal wordt door de jury omschreven als ‘genereus gebaar waarin historie en heden soepel zijn verknoopt en aanknopingspunten biedt voor verschillende generaties van diverse culturele achtergronden. De kwaliteiten laten zich door een brede doelgroep eenvoudig ‘lezen’, terwijl architectonische diepgang en verfijning ook voor de leek zichtbaar zijn’.