Masterclass renovatie & circulariteit

 

Hoe maak je een realistisch plan voor een circulaire herbestemming? Vorige week namen Allard en Matthijs de studenten uit de TIP community van de Coöperatie Leren voor Morgen mee in het praktische verhaal achter drie transformaties: bedrijfsverzamelgebouw De Titaan, De opvanglocatie aan de Schenkweg en Veegpost Vissershavenstraat. Aan de hand een rondleiding in De Titaan en een masterclass over de drie projecten werd duidelijk dat circulair bouwen niet ‘lekker vrij’ is, maar juist vraagt om een goede regie en een flexibele houding!

Tijdens de rondleiding en masterclass krijgen de studenten de kans om dicht bij de praktijk ervaring op te doen. Welke maatregelen kun je nemen, hoe pak je dit aan en hoe ziet het resultaat er uit? Concrete voorbeelden van de Titaan worden beantwoord met concrete vragen van de studenten. Op dit moment lopen zij allemaal in uiteenlopende richtingen stage bij een bouwgerelateerd bedrijf en kijken allemaal vanuit een ander perspectief. Een aantal belangrijke lessen die aan bod kwamen waren:

  • Informatie over de plek en duidelijkheid over de ambitie zijn key aan de start van een opgave als deze. Op die manier kunnen, met alle neuzen in dezelfde richting, de potentie van de locatie en de mogelijkheden voor circulariteit zo goed mogelijk in kaart gebracht worden – mét een goede planning!
  • Dat kan soms op gespannen voet staan met het creatief ontdekken en uitvinden tijdens de bouw, maar het is de enige manier op grip te houden op prijs en tijd.
  • Hulpmiddelen, zoals de Building Circularity Index van Alba Concepts, kunnen hierbij helpen. Hiermee kan al in een vroeg stadium de circulaire potentie van het project handen en voeten worden gegeven.

In het geval van De Titaan is door slim om te gaan met het bestaande gebouw en de nieuwe uitbreiding uiteindelijk een MPG van 0.14 bereikt, een uitstekende score! Maar circulariteit gaat natuurlijk verder dan de milieuimpact van materialen alleen. Het Nieuwe Normaal helpt daarbij om grip te krijgen op andere relevante factoren zoals losmaakbaarheid, adaptief vermogen, CO2-opslag en toxiciteit. Een complex en interessant proces – binnenkort meer hierover!

TIP (Talent Innovation Pool) is onderdeel van het grotere leerprogramma Sustainability Skills van Leren voor Morgen. Dit programma is opgericht om initiatieven rondom ‘leren in transities’ regionaal samen te brengen. In de regio’s wordt er gewerkt aan nieuwe perspectieven en oplossingen, en worden netwerken die in regionaal verband coöperatief werken aan transitie ondersteund.