een vernieuwd museum voor royal delft

Een frisse kijk op Delfts Blauw

In 2021 werd de in 1653 opgerichte Koninklijke Porceleyne Fles officieel een museum. Jaarlijks kwamen er al meer dan 140.000 bezoekers naar deze enige nog oorspronkelijke fabriek voor Delfts blauw aardewerk. Toch moest er nog heel wat gebeuren om het fabrieksmuseum op een kwalitatief hoog en hedendaags niveau te krijgen. Toegankelijkheid, routing, bewegwijzering, licht en klimaat waren hard aan herziening toe, want door de vele verbouwingen was het ruimtelijk een onoverzichtelijk labyrint geworden. In samenwerking met Kossmanndejong hebben we deze opgave aangepakt en uitgewerkt.

Voor het nieuwe ontwerp is uitgegaan van een inhoudelijke route die de bezoeker een heldere kijk geeft op het hele productieproces en op de geschiedenis van de Porceleyne Fles en haar collectie. Daarbij wilden we zoveel mogelijk gebruik maken van de verborgen kwaliteiten van het gebouw en haar gebruikers, en deze weer zichtbaar en ervaarbaar maken.

Blootleggen van kwaliteit

Het masterplan voorzag in een fasering van het transitieproces van het fabrieksmuseum. Daarbij werden de aanwezige bouwkundige- en architectonische structuren en tijdlagen met bijbehorende details blootgelegd. Zo kan het gebouwencomplex met zijn prachtige keramische details van eigen makelij weer in volle glorie worden ervaren. Ook is de unieke collectie van bouwkeramiek en tegeltableaus weer goed zichtbaar gemaakt, waaronder replica’s van stukken Vredespaleis, keramische wandbekleding uit het voormalige Rotterdamse postkantoor, plafonds van de Beurs van Berlage en keramische afwerkingen van het Steenkolenhandelsverenigingskantoor in Haarlem. Deze collectie stamt uit de tijd dat er intensief werd samengewerkt met architecten als H.P. Berlage, Jos Cuypers, en bekende kunstenaars als Jaap Gidding, Lion Cachet en Jan Toorop.

Een museum in een museum

Belangrijke vraag van Royal Delft was om een museumzaal met hoogwaardige museale condities te realiseren waardoor wisseltentoonstellingen konden worden georganiseerd en internationale collecties van derden in bruikleen kon worden verkregen.

Deze nieuwe wisselexpositiezalen lagen als het ware al in het hart van het gebouwencomplex verborgen. Door twee boven elkaar gelegen oude depotruimtes om te bouwen, ontstond een nieuwe expositieruimte met een kunstlichtzaal op de begane grond en erboven een zaal waar het daglicht door de glazen fabriekskappen valt. Een grote afsluitbare vide maakt het mogelijk om de zalen los van elkaar te gebruiken of ze juist met elkaar te verbinden. Er is een nieuwe lift waarvan de liftschacht bekleed is met Delfts Blauwe tegels van eigen fabricaat. Via nieuwe doorgangen zijn de zalen op een logische manier verbonden aan de nieuwe bezoekersroute. Stalen deuren met veel glas zorgen voor doorzicht naar de fabriek en een verbinding met de winkel.

Een eigen plek

De plateelschilders toonden hun schilderkunsten voorheen tussen de museumcollectie aan het publiek. Zij hebben nu een eigen, voor bezoekers toegankelijke, werkplaats centraal in de fabriek gelegen en zijn daarmee een onderdeel van het fabrieksproces geworden.

Het verbouwde museum van Royal Delft is op 7 november 2022 geopend.
Een vernieuwde entree, winkel en restaurant zullen in een latere fase volgen.