plannen voor vernieuwd haags sportcomplex gepresenteerd!

Afgelopen vrijdag is het structuur ontwerp voor het Centrum voor Sport en Bewegen aan de Haagse wethouder voor Sport gepresenteerd. Een uniek structuurplan vanwege de ruim 20 sportverenigingen die deze vanuit gezamenlijk initiatief hebben opgesteld. In samenwerking met Sporttechnisch Adviesbureau Odin Wenting maakte Braaksma & Roos Architectenbureau het SO.

Centrum voor Sport en Bewegen
Sinds de sloop van de Houtrusthallen in 2002 heeft de stad Den Haag geen indoor trainingsfaciliteiten meer voor atletiek. Haagse atleten zijn daardoor aangewezen op indoorhallen elders in de regio. Bij de sloop van de Houtrusthallen heeft de gemeente Den Haag erkend dat er op termijn weer een indoorhal zou moeten komen. Het idee van een indoor atliekaccomodatie groeide uit tot een gezamelijke ambitie van verschillende sportverenigingen om een multifunctionele, duurzame accommodatie te ontwikkelen waarin meerdere sporten optimaal tot hun recht komen.

"De samenwerking die je hier ziet is ongekend, want van nature gaan de clubs eigenlijk de competitie met elkaar aan"

In nauwe samenwerking met de stuurgroep van de verenigingen, de gemeente en Odin Wenting heeft het team van Braaksma & Roos de structuur voor de uitbreiding ontworpen. “Het sportpark bevindt zich in de statige Haagse Vogelwijk, aan de rand van het Westduin, een Natura200 gebied. Een prachtige locatie die vanwege z’n kwetsbaarheid ook met zorg benaderd moet worden. Er zal goed worden onderzocht hoe er een passend volume ontworpen kan worden die aansluit bij de taal van de wijk. Daarnaast zal er natuurlijk veel aandacht moeten zijn om de CO2 en stikstofuitstoot tijdens de bouw tot een minimum te beperken en het gebouw van duurzame ingrepen te voorzien“, aldus ontwerper Martijn Baelemans. Het is de bedoeling dat het gebouw straks twee lagen telt, waar alle mogelijke Haagse sporters – van krachtsporter tot turner en tafeltennisser – gebroederlijk naast elkaar spelen.