Prijsvraag afvalkathedraal Den Haag

 

Den Haag staat niet stil. In diverse delen van de stad wordt hard gewerkt aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen om nieuwe stedelingen een plek te bieden om te wonen en werken. Ook de levendige Binckhorst staat aan de vooravond van een grote stedelijke transformatie. Met het oog op deze verandering heeft de Haagse Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers in samenwerking met Architectuurlokaal een prijsvraag uitgeschreven voor de toekomst van de ‘afvalkathedraal’. Een bijzonder functioneel gebouw ontworpen door Jan Brouwer. Job Roos is samen met Jan Brouwer als mede-initiatiefnemer en jurylid betrokken bij deze interessante uitvraag.

Wat maakt deze prijsvraag volgens jullie zo interessant?

“De afvalkathedraal bevindt zich op een centrale plek in de Binckhorst – te midden van een grote Haagse gebiedstransformatie. Nu wordt er nog volop afval verwerkt, maar dat zal met enkele jaren niet meer het geval zijn. Dan staat er een leegstaand gebouw van kathedrale proporties op een vitale plek midden in de nieuwe Binckhorst. Deze prijsvraag gaat dan ook verder dan de herbestemming van het gebouw alleen. Het gaat over de zoektocht naar een duurzame doorontwikkeling die passend is binnen de context. De uitdaging zit daarmee niet alleen in de aansluiting op het bestaande gebouw en de veranderende omgeving, maar ook in de aansluiting op de behoefte vanuit de leefbare stad.”

De prijsvraag is specifiek gericht op jonge ontwerpers,
wat hopen jullie van hen te zien?

“Jonge architecten moeten zich meer en meer verhouden tot het bestaande DNA van onze leefomgeving. Dat vraagt om onderzoekend ontwerpen – met toekomstvisie! Met deze opgave willen we jonge ontwerpers uitdagen om de potentie van deze plek zichtbaar te maken. Hoe kan je jong cultureel erfgoed laten bijdragen aan de ontwikkeling van een stad? Deze hele plek moet gaan leven! Nu zien we dat er vooral veel aandacht gaat naar het creëren van woningen, maar de integratie met ideeën over voorzieningen, scholen, parken en verzamelplekken zijn nog erg vaag. Daar kunnen we frisse, bevlogen en oorspronkelijke denkers bij gebruiken die een beetje tegen de plinten durven te schoppen – de jonge ontwerpers!”

Deze prijsvraag gaat over het genereren van ideeën waarin de potentie van deze plek in de stad zichtbaar gemaakt wordt. We zijn niet op zoek naar een monolitisch icoon, maar naar iets wat de stad doet leven!

Op het gebied van stedelijke ontwikkeling is er op dit moment veel gaande in Den Haag. Wat kan erfgoed betekenen voor de leefbaarheid van een stad?

“Deze prijsvraag gaat over de ontwikkeling binnen ons vakgebied – in de breedste zin van het woord. Van architectuur en gebiedsontwikkeling tot een duurzame omgang met erfgoed en cultuurhistorie bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. ‘Erfgoed’, zowel materieel als immaterieel, kan een bijzonder waardevolle en inspirerende prikkel zijn tijdens het ontwerpproces. Het is deel van onze collectieve culturele geschiedenis en verdient het om mee te doen in de herontwikkeling van onze steden. Niet als geïsoleerde objecten maar als integraal onderdeel van onze leefomgeving. Het kunnen vitale ankerpunten zijn binnen nieuwe delen van de stad, zoals bijvoorbeeld de Titaan ook opnieuw verankerd wordt. Met name door deze bril zal ik als jurylid naar de indieningen kijken.”

Aanmelden voor de prijsvraag kan tot donderdag 2 juni 10 uur.